Delårsrapport ITAB Shop Concept Januari-Juni 2005

Publicerad15 jul 2005

•Nettoomsättningen ökade med 33% till 584,6 Mkr (438,9)
•Resultatet efter skatt ökade med 28% till 21,6 Mkr (16,9)
•Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 3,22 kr (2,53)
•Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 30,8 Mkr (23,7)

Delårsrapport för peridoden januari till och med september 2005 kommer att avlämnas onsdagen den 26 oktober 2005.

Jönköping den 15 juli 2005

Jan-Ola Wiréhn
verkställande direktör

ITAB Shop Concept AB (publ)
Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Besöksadress: Instrumentvägen 2
Telefon: +46 (0)36 31 73 00, Telefax: +46 (0)36 31 73 73
E-post: info@itabshopconcept.com, Webbsida: www.itabshopconcept.com

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon