Delårsrapport ITAB Shop Concept AB jan-jun 2004

Publicerad13 aug 2004

Delårsrapport ITAB Shop Concept AB jan-jun 2004

Nettoomsättningen ökade med 16 % till 438,9 Mkr (379,9)
Resultat efter skatt uppgick till 15,8 Mkr (14,5)
Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 2,36 kr (2,17)
Resultat efter finansiella poster ökade med 15 % till 22,6 Mkr (19,7)
Efter balansdagen har Stenestams Industri AB förvärvats

Frågor kring denna rapport besvaras av VD Jan-Ola Wiréhn, tel: 036-31 73
05, mobil: 070-577 60 76.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040813BIT20510/wkr0001.pdf Hela rapporten

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon