Bokslutskommuniké Januari – December 2011

Publicerad8 feb 2012

Fjärde kvartalet 2011

 • Intäkterna ökade med 39 % till 1 096,3 Mkr (788,1)
 • Rörelseresultatet ökade med 564 % till 87,0 Mkr (13,1)

Januari-December 2011

 • Intäkterna ökade med 22 % till 3 341,3 Mkr (2 747,5)
 • Rörelseresultatet ökade med 209 % till 190,6 Mkr (61,7)
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 423 % till 152,1 Mkr (29,1)
 • Resultatet efter skatt ökade med 446 % till 123,4 Mkr (22,6)
 • Resultat per aktie ökade med 435 % till 8,40 kr (1,57)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 918 % till 204,7 Mkr (20,1)

Viktiga händelser

 • ITAB förvärvar Nordic Light – ett av Skandinaviens ledande bolag inom butiksbelysning till detaljhandeln.
 • ITAB lanserar EasyFlow – världens första helautomatiska kassadisk som bygger på streckkodslös identifiering.
 • ITAB tecknar avtal om pilotinstallation av självutcheckningssystem med Coop Butiker och Stormarknader.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Genombrottsorder för ITABs helautomatiska kassadisk EasyFlow
 • Första installationen i Sverige av självutcheckningssystemet TwinFlow

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 februari 2012 kl. 11.30.
ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.

Filer
file-iconwkr0006.pdf
view-icondownload-icon
För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se/) 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB  (http://www.itab.se)är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB (http://www.itab.se), som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar (http://www.itabscanflow.com/), entrésystem (http://www.itabshopproducts.com) och butiksbelysning (http://nordiclight.se/content/Default.aspx). Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.