Bokslutskommuniké Januari – December 2010

Publicerad9 feb 2011

Bokslutskommuniké Januari-December 2010

  • Intäkterna uppgick till 2 747,5 Mkr (2 775,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till 61,7 Mkr (114,2)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 29,1 Mkr (90,7)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 22,6 Mkr (73,9)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,57 kr (5,16)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,1 Mkr (293,8)
  • Resultatet har belastats med omstrukturerings- och engångskostnader på ca 30 Mkr.
  • ITAB lanserar EasyFlow -världens första helautomatiska kassadisk som bygger på streckkodslös identifiering.
Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon