Bokslutskommuniké januari - december 2008

Publicerad12 feb 2009

Januari – december 2008:

Nettoomsättningen ökade med 40 % till 3 412,3 Mkr (2 429,8)

Rörelseresultatet ökade med 24 % till 194,8 Mkr (156,5)

Resultatet efter finansiella poster ökade med 8 % till 140,2 Mkr (130,1)

Nettoresultatet ökade med 9 % till 102,9 Mkr (94,7)

Resultatet per aktie ökade med 8 % till 7,28 kr (6,71)

Fjärde kvartalet 2008:

Nettoomsättningen ökade med 35 % till 997,3 Mkr (736,3)

Rörelseresultatet ökade med 30 % till 66,0 Mkr (50,9)

Resultatet efter finansiella poster ökade med 2 % till 47,1 Mkr (46,1)

Nettoresultatet ökade med 4 % till 36,5 Mkr (35,1)

Resultatet per aktie ökade med 4 % till 2,58 kr (2,49)

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kr (1,00) per aktie

Förvärv av Hansa Kontor Shop Fitting Group, Pan-Oston, L-Form och Scangineers har genomförts under perioden

Nyemission av konvertibler har tillfört bolaget ca 243 Mkr före emissionskostnader

Handeln i ITABs B-aktie har flyttats från handelsplatsen First North till Nordiska Listan (Mid Cap) på OMX Nordic Exchange Stockholm

Genombrottsorder på den nordiska marknaden avseende självutcheckningssystem

Filer
file-iconwkr0003.pdf
view-icondownload-icon