Bokslutskommuniké 2007

Publicerad7 feb 2008

Nettoomsättningen ökade med 34 % till 2 429,8 Mkr (1 817,7)

Resultatet efter skatt ökade med 33 % till 94,7 Mkr (71,1)

Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 6,77 kr (5,16)

Resultatet efter finansiella poster ökade med 35 % till 130,1 Mkr (96,6)

Ny verkställande direktör

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: +46 [0]36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se

Filer
file-iconwkr0003.pdf
view-icondownload-icon