Bokslutskommuniké 2006

Publicerad8 feb 2007

Nettoomsättningen ökade med 43 % till 1 817,7 Mkr (1 269,5)

Resultatet efter skatt ökade med 55 % till 71,1 Mkr (46,0)

Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 10,31 kr (6,87)

Resultatet efter fi nansiella poster ökade med 46 % till 96,6 Mkr (66,0)

Strukturkostnader ingår i resultatet

ITAB Shop Concept AB (publ)
Box 9054
SE-550 09 Jönköping
Instrumentvägen 2
Tele: +46 (0)36 31 73 00
Fax: +46 (0)36 31 73 73
info@itab.se
www.itab.se

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon