Bokslutskommuniké 2005

Publicerad9 feb 2006

Nettoomsättningen ökade med 33% till 1 269,5 Mkr (953,2)
Resultatet efter skatt ökade med 22% till 46,0 Mkr (37,7)
Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 6,87 kr (5,62)
Resultatet efter finansiella poster ökade med 22% till 66,0 Mkr (54,2)
Strukturåtgärder har belastat årets resultat

Filer
file-iconwkr0001.pdf
view-icondownload-icon