Verkställande av årsstämmans beslut om avskaffande av aktieslag i ITAB Shop Concept AB

Publicerad11 maj 2021

Bolagets samtliga befintliga aktier utgörs av B-aktier och det finns inga A-aktier utestående. I samband med avskaffandet av aktieslagen kommer bolagets aktier få den nya ISIN-koden SE0015962097 och den nya tickern ”ITAB”. Den nya aktien kommer överta befintlig handelsplats för B-aktien på Nasdaq Stockholm. Ändringen sker automatiskt och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för ändringen ska vara måndagen den 24 maj 2021, vilket innebär att sista dag för handel i aktien med befintliga aktier är torsdagen den 20 maj 2021. Första dag för handel med aktier med ny ISIN-kod och ticker är fredagen den 21 maj 2021.

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 12.00
 

Filer
file-iconAvskaffande av aktieslag
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 030 anställda och årsomsättningen uppgick 2020 till 5 323 Mkr.