Valberedning utsedd inför ITABs årsstämma 2024

Publicerad6 okt 2023

Valberedningen inför årsstämman den 15 maj 2024 i ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”bolaget”) består av Åsa Otterlund (utsedd av Aeternum Capital), Ulf Hedlundh (utsedd av Pomona-gruppen) och Petter Fägersten (utsedd av Övre Kullen), med Åsa Otterlund som ordförande.

I enlighet med fastställd instruktion ska ITABs valberedning inför nästföljande årsstämma bestå av tre ledamöter och styrelsens ordförande har i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna och be dessa att utse varsin ledamot. Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägar­förteckningen förd av Euroclear Sweden per den 31 augusti varje år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före aktuell årsstämma.

I enlighet med detta har aktieägarna Aeternum Capital AS, Pomona-gruppen AB och Övre Kullen AB utsett varsin ledamot.

ITABs årsstämma 2024 kommer att hållas i Jönköping den 15 maj 2024. Kallelse utgår i vederbörlig ordning. Valberedningens uppdrag och instruktioner i övrigt presenteras på ITABs webbplats itabgroup.com. Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: ir@itab.com eller per post till: Valberedningen, ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping. Eventuella förslag ska ha inkommit till valberedningen senast den 31 januari 2024.

 

Jönköping den 6 oktober 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2023 kl. 13:00 CEST.

 

Filer
file-icon231006 ITAB PR Valberedning 2024 Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,5 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.