Utökning av ITABs koncernledning

Publicerad31 jan 2020

Den nya strukturen kommer att hjälpa ITAB förtydliga roller och ansvar för våra huvudsakliga arbetsområden, med tydligt syfte att stödja ITABs transformation och samtidigt förenkla vår organisation och våra gemensamma arbetssätt. Kortfattat kommer det leda till: 

• Tydliggärande av roller och ansvarsområden som kommer att driva förändringsresan och säkra resultatet.

• Förtydligande kring hur ITAB möter våra kunder, både som generalist och som specialist med rätt kompetens. 

• Förenkling av våra interna processer och för att minska kostnader. 

• Säkra en skalbar struktur som även möjliggör lärande genom hela organisationen.

• Upprättande av en röd tråd genom hela ITAB för att säkra ITABs kultur, inkludering och genomförande.

• Delegera mandat till våra team att kunna ta beslut och leda verksamheten. 

 

Ny koncernledning Som ett led i detta kommer koncernledningen att förändras för att bättre spegla organisationen och säkerställa att alla delar är representerade på ledningsnivå. Den nya gruppen är som följer:

• Senior Vice President Strategic Business Unit Guidance & Checkout, Mikael Gustavsson

• Senior Vice President Strategic Business Unit Lighting, vakant (TBC)

• Senior Vice President Market Business Unit North Europe, Roy French

• Senior Vice President Market Business Unit Central Europe, Joachim Schuerholz

• Senior Vice President Market Business Unit South Europe, Glauco Frascaroli

• Chief Financial Officer, Samuel Wingren/Ulrika Bergmo Sköld, (Samuel lämnar ITAB i slutet av mars och Ulrika tar vid i början på juli)

• Senior Vice President People & Culture, Pernilla Lorentzon

• Chief Operating Officer, Jesper Blomquist, (börjar i mitten på april)

• Senior Vice President Group Strategy & Transformation, Nick Hughes

• President & CEO, Andréas Elgaard

 

 

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO Andréas Elgaard
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 73 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.