Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 2019 att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2018

Publicerad18 dec 2018

ITAB kommunicerade den 21 september att effektiviseringsprogrammet utökas och omorganisation sker för att möta förändring i detaljhandeln samt effekt av minskad försäljning. Styrelsen i ITAB Shop Concept har till följd av detta beslutat att föreslå årsstämman den 8 maj 2019 att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsår 2018. Styrelsens motivering till detta förslag är att stärka den finansiella ställningen i samband med att effektiviseringsprogrammet pågår, förstärka satsningar i Asien samt möjliggöra framtida marknads- och produktsatsning.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.15 den 18 december 2018.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.