Styrelseledamot i ITAB avgår på egen begäran

Publicerad3 jul 2023

ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB”) meddelar idag att styrelseledamoten Jan Frykhammar på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. Jan Frykhammar har varit styrelseledamot i ITAB sedan 2019.

Enligt ITABs bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Efter att Jan Frykhammar lämnar styrelsen kommer den att bestå av sex ledamöter och därmed uppfylla kraven i bolagsordningen.

 

Jönköping den 3 juli 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2023 kl. 17:00 CEST.

  

Filer
file-icon230703 ITAB PR Styrelseledamot avgår på egen begäran Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,7 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.