Nya finansiella mål för ITAB presenteras i samband med årsbokslutet 2021

Publicerad14 dec 2021

De nya finansiella målen för ITAB kommer att fastställas av styrelsen i samband med årsbokslutet och ingå i ITABs bokslutskommuniké för 2021 som offentliggörs den 8 februari 2022.

”ITAB är väl positionerat för nästa steg i genomförandet av vår strategi där vi de kommande åren avser etablera ITAB som detaljhandelns ledande lösningsleverantör. Vi bygger förmågor för effektivare och mer hållbar försäljning, inköp och produktion med ambition om ökad andel tjänster i våra kundlösningar. De senaste 18 månaderna har vi genomfört ett antal viktiga aktiviteter i omvandlingen av ITAB och är nu redo att ta nästa steg med tydliga finansiella mål som sätter fokus på hållbar tillväxt och ökad lönsamhet”, säger Andréas Elgaard, VD & koncernchef för ITAB.

Telefonkonferens den 8 februari 2022 kl. 10:30 CET
I samband med offentliggörandet av ITABs bokslutskommuniké 2021 kommer Andréas Elgaard, VD & koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, att hålla en telefonkonferens för att presentera såväl bokslutskommunikén 2021 som de nya finansiella målen samt besvara efterföljande frågor. En inbjudan till denna telefonkonferens kommer att skickas ut i en separat pressrelease i januari 2022.

Jönköping den 14 december 2021

ITAB Shop Concept AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2021 kl. 08:00 CET.

 

Filer
file-iconITAB PR Tidplan för nya finansiella mål Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 5,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.