ITABs lösningar hjälper europeisk apoteks­kedja att spara energi i mer än 1 000 butiker

Publicerad20 dec 2022

ITAB-koncernen (“ITAB”) har tecknat avtal med en ledande europeisk apotekskedja för installationen av energieffektiva belysningslösningar i mer än 1 000 butiker under 2023. Syftet är att minska energiförbrukningen och ITABs lösning förväntas ge positiv avkastning på investeringen inom 24 månader. Det totala värdet av avtalet uppskattas till cirka 11 MEUR under 2023.

En ledande europeisk apotekskedja har valt ITAB för att byta ut belysningen i sina butiker. Målsättningen för kunden är att minska energiförbrukningen och förbättra sitt CO2-avtryck. Enligt avtalet kommer ITAB att installera sina moderna belysningslösningar i mer än 1 000 butiker i Tyskland under 2023 med totalt över 120 000 belysningsarmaturer. I uppdraget ingår även demontering och återvinning av befintliga gamla belysningslösningar.

”ITAB har tagit fram en ledande energieffektiv belysningslösning som förväntas ge positiv avkastning på investeringen inom 24 månader för vår kund och inte minst att bidra till att spara mycket energi. Den miljövänligaste kilowattimmen är trots allt den som aldrig produceras. Alla installationer kommer att utföras efter varje butiks stängningstid, vilket innebär en lösning som inte stör butikernas verksamhet eller konsumenternas tillgång till kundens butiker”, säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef för ITAB-koncernen.

Det totala värdet av produkterna, installationerna och andra tjänster enligt avtalet uppskattas till cirka 11 MEUR under 2023.

 

Jönköping den 20 december 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2022 kl. 15:00 CET.

  

Filer
file-icon221220 ITAB PR Avtal med apotekskedja Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.