ITAB’s hantering av konsekvenser orsakade av COVID-19

Publicerad18 mar 2020

ITAB står inför en kris som behöver bemötas med ödmjukhet och beslutsamhet. Ingenting är viktigare än hälsan hos våra medarbetare, kunder och partners och vi fokuserar fortsatt på att anpassa vårt arbetssätt för att skapa en trygg miljö.

Våra kunder inom dagligvaruhandel och apoteksnäring upplever en ökad aktivitet samtidigt som de flesta andra kundsegment känner av en tydlig inbromsning. Effekterna av COVID-19 är svåra att förutse med exakthet men de flesta av ITABs bolag ser en tydlig nedgång i orderingång orsakat av den oro som nu råder. Händelseutvecklingen bevakas noga och vi följer lokala myndigheters rekommendationer och beslut för att kontinuerligt kunna anpassa verksamheten på våra marknader i den takt som situationen utvecklas.

Med anledning av rådande omständigheter behöver ITAB omgående anpassa verksamheten genom minskning av personalstyrkan, både med permanenta och temporära åtgärder på de olika marknader där de verkar.

ITABs åtgärder omfattar i huvudsak:

  • Kortsiktig permittering och/eller reduktion av cirka 200 medarbetare med stöd av statliga stödinsatser.
  • Varsel om uppsägning av cirka 350 medarbetare
  • Neddragning med cirka 200 inhyrda medarbetare
  • Översyn och kontroll av alla inköp, lager samt kundfordringar
  • Översyn, förenkling och effektivisering av vår verksamhet med bibehållen leveransförmåga

Vi arbetar målmedvetet för att kunna återgå till normal verksamhet så snart det är möjligt och verkar för att det sker med en så begränsad påverkan som möjligt för medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vår viktigaste resurs är våra passionerade och lojala medarbetare och sättet de hanterat situationen kring COVID-19 och den osäkerhet det orsakar oss och våra kunder har varit imponerande så här långt. Vår förhoppning är att omfattningen av denna kris blir så lindrig som möjligt.

 

 

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB
CEO Andréas Elgaard
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 73 232 16 35
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: +46 36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2019 en årsomsättning på 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.