ITABs aktieåterköpsprogram avslutat – återköp av aktier i ITAB under vecka 12 2024

Publicerad25 mar 2024

Under perioden 18 till 22 mars 2024 har ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB”) (LEI-kod: 2138001H6FCSZBP26351) återköpt sammanlagt 227 813 egna stamaktier (ISIN: SE0015962097) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierat i syfte att optimera kapitalstrukturen. Aktieåterköpsprogrammet som inleddes den 29 september 2023 är härmed avslutat då det maximala beloppet för aktieåterköp om 50 Mkr uppnåtts. Totalt har 3 079 659 stamaktier återköpts inom ramen för programmet.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 50 Mkr som ITAB tillkännagav den 28 september 2023. Återköpsprogrammet löpte från och med den 29 september 2023 och fram till och med den 22 mars 2024 då det maximala beloppet för aktieåterköp om 50 Mkr uppnåddes. Aktieåterköpsprogrammet genomfördes i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade ”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpen är att optimera kapitalstrukturen och avsikten är att ITABs aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Stamaktier i ITAB har under vecka 12 återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig
volym (antal stamaktier)
Viktat genomsnittspris
per dag (SEK)
Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2024-03-18 63 583 20,9007 1 328 929,21
2024-03-19 41 000 20,7892 852 357,20
2024-03-20 41 000 20,9406 858 564,60
2024-03-21 42 000 21,1102 886 628,40
2024-03-22 40 230 20,9162 841 458,73

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux på uppdrag av ITAB. Efter ovanstående förvärv uppgår ITABs innehav av egna aktier per den 22 mars 2024 till 3 079 659 stamaktier och 4 400 000 aktier av serie C. Det totala antalet aktier, inklusive innehav av egna aktier, är 222 500 192, och antalet utestående aktier, exklusive innehav av egna aktier, är 215 020 533.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

Jönköping den 25 mars 2024

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2024 kl. 08:30 CET.

 

Filer
file-icon240325 ITAB PR Aktieåterköpsprogram avslutat - återköp vecka 12 Sv
view-icondownload-icon
file-icon240325 ITAB Buyback Appendix En Week 12
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.