ITAB tecknar långsiktigt avtal med en av Europas större fackhandelskedjor om leverans av belysning

Publicerad19 dec 2016

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av butikskoncept och butiksbelysning, har genom dotterbolag tecknat ett femårigt avtal med en av de större fackhandelskedjorna i Europa om butiksbelysning till ett beräknat värde upp till 500 Mkr. Avtalet är i linje med koncernens fortsatta satsningar på utvecklingen av professionella belysningssytem till detaljhandeln och stärker marknadspositionen i Europa.

Avtalet innebär att ITAB genom sin globala närvaro ska ersätta befintlig belysning i flera hundra butiker till energibesparande LED-teknologi. Avtalets längd och omfattning innebär en god plattform och stabilitet för både kunden och ITAB för de kommande åren.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 19 december 2016 kl. 15.30.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och en årsomsättningstakt på 6 500 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.