ITAB tecknar avtal om leverans av kassadiskar och försäljningslösningar till ledande europeisk dagligvarukedja

Publicerad12 jan 2023

ITAB-koncernen (“ITAB”) har tecknat ett treårigt avtal med en ledande europeisk dagligvarukedja för leverans av kassadiskar, försäljningslösningar och tjänster för nya butiker och samtliga uppgraderingar av befintliga butiker i flera länder. Implementationen är planerad att påbörjas under första kvartalet 2023 och avtalets totala värde uppskattas till minst 12 MEUR under tre år.

ITAB har tillsammans med kunden, en ledande europeisk dagligvarukedja, utvecklat en skräddarsydd lösning för kedjans butiker som täcker in såväl de moderna konsumenternas behov som förbättrade resultat och design för kunden. Utvecklingen har vägletts av ergonomi och funktion. Pilotinstallationer i ett flertal länder har visat att konceptet som ITAB tagit fram fungerar. Med start under första kvartalet 2023 kommer ITABs lösningar att rullas ut i Tyskland, Italien, Österrike, Schweiz, Slovenien och Ungern. Andra länder kommer att följa senare.

”Vi är glada att de lösningar vi utvecklar för detaljhandeln för att förbättra effektiviteten och minska förluster av produkter i deras butiker tas emot så väl av våra kunder. Utifrån ITABs beprövade Solution Design-process har experter från vårt team i Centraleuropa utformat helt nya, effektiva och ergonomiska lösningar för kassadiskar och försäljningslösningar för att uppfylla kundens höga krav. Efter en testprocess och pilotinstallationer kom kunden fram till att ITAB är rätt partner för installationerna och den framtida utvecklingen av kedjans butiker”, säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef för ITAB-koncernen.

Det totala värdet för produkter, system och andra tjänster som omfattas av avtalet uppskattas till minst 12 MEUR under tre år.

 

Jönköping den 12 januari 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2023 kl. 15:00 CET.

  

Filer
file-icon230112 ITAB PR Avtal med livsmedelskedja checkouts Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.