ITAB tecknar avtal för leverans av stöldförebyggande lösningar till ledande europeisk dagligvarukedja

Publicerad4 apr 2024

ITAB-koncernen (”ITAB”) har tecknat avtal med en ledande dagligvarukedja för leverans av entré- och exitgrindar med integrerad mjukvara som syftar till att förbättra arbetet med stöldförebyggande åtgärder i deras butiker runt om i Europa. Implementeringen kommer att påbörjas i maj 2024 och det totala värdet av kontraktet uppskattas till minst 8 MEUR över tre år.

Tillsammans med kunden, en ledande dagligvarukedja med global närvaro baserad i Holland, har ITAB utvecklat skräddarsydda stöldförebyggande lösningar för kundens butiker i syfte att minska risken för stöld och svinn. Enligt avtalet kommer ITAB att leverera och installera produkter och mjukvara i butiker i flera europeiska länder, inklusive Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Serbien, Rumänien och Grekland.

”ITABs stöldförebyggande lösningar fortsätter att uppmärksammas av våra kunder. Jag är stolt över insatserna bakom detta kontrakt från vårt team i Centraleuropa eftersom detta är en ledande dagligvaruhandlare som vi inte har sålt denna typ av lösningar till tidigare. Värdet på ordern är minst 8 MEUR med potential att öka betydligt till långt över 10 MEUR genom ytterligare försäljning av produkter, mjukvara och tjänster. Vårt fokus är dock att säkerställa att de första installationerna blir framgångsrika och uppnår de önskade resultaten för vår kund.”, säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef för ITAB-koncernen.

Det totala värdet av produkterna och andra tjänster enligt kontraktet uppskattas till minst 8 MEUR över tre år.

 

Jönköping den 4 april 2024

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2024 kl. 14:00 CEST.

  

Filer
file-icon240404 ITAB PR Avtal Dagligvarukedja G&G Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.