ITAB Shop Concepts årsredovisning 2019 har offentliggjorts

Publicerad2 apr 2020

ITAB Shop Concepts årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på koncernens webbplats itabgroup.com. Årsredovisningen beskriver det gångna året, en ny strategi och finansiell information.

 

Den digitala versionen återfinns på: itabgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. 

Tryckt version finns tillgänglig från vecka 16 och kan beställas via webbplatsen, per e-post: ir@itab.com eller per telefon 036-31 73 00.

 

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.00 den 2 april 2020.

 

 

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO Andréas Elgaard
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 73 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: +46 36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2019 en årsomsättning på 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.