ITAB Shop Concept har förvärvat Pikval Group i Finland

Publicerad18 maj 2016

ITAB, en av Europas största leverantörer av kompletta butikskoncept, kassadiskar och belysningssystem, har tecknat avtal om förvärv av Pikval Group i Finland, med dotterbolag i Finland, Sverige och Norge.

Tillträdet sker omgående och köpeskillingen för aktierna uppgår till motsvarande 6,5 MEUR på skuldfri basis. Bolaget omsatte 17 MEUR 2015 och har cirka 100 anställda. Förvärvet bedöms ha en positiv effekt om 0,25 kr avseende vinst per aktie under 2016.

Pikval Group, bedriver produktion i metall och trä, lagerhållning och försäljning samt projektledning av konceptinredning till detaljhandeln på främst den finska men även den skandinaviska marknaden, genom dotterbolagen i Sverige och Norge. Bolaget har en större produktionsanläggning i Jyväskylä, Finland.

ITAB stärker genom förvärvet kompetensen och marknadspositionen inom konceptförsäljning på framförallt den finska marknaden där Pikval har ett flertal större kunder. Pikval kan genom förvärvet erbjuda kunderna en bredare produktportfölj med produkter inom check-out arena och professionella belysningssystem. Förvärvet är i linje med koncernens fortsatta satsningar på försäljning av helhetskoncept till detaljhandeln.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl. 12.00.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har efter förvärvet cirka 3 000 anställda och omsatte 5 193 Mkr 2015.