ITAB Shop Concept har förvärvat MB Shop Design i Hillerstorp

Publicerad2 maj 2016

ITAB, en av Europas största leverantörer av kompletta butikskoncept, kassadiskar och belysningssystem, har tecknat avtal om förvärv av MB Shop Design AB i Hillerstorp.

MB Shop Design bedriver produktion i metall och trä, lagerhållning och försäljning av konceptinredning till detaljhandeln på den svenska och danska marknaden.

ITAB stärker genom förvärvet kompetensen och marknadspositionen inom konceptförsäljning på den skandinaviska marknaden. MB Shop Design kan genom förvärvet erbjuda kunderna en bredare produktportfölj med produkter inom check-out arena och professionella belysningssystem. Förvärvet är i linje med koncernens fortsatta satsningar på försäljning av helhetskoncept till detaljhandeln.

Tillträdet sker omgående och köpeskillingen för aktierna uppgår till 106 MSEK. Bolaget omsatte 140 MSEK 2015 och har 75 anställda. Förvärvet bedöms ha en positiv effekt med 0,4 kr avseende vinst per aktie under 2016.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016 kl. 9.00.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har efter förvärvet cirka 2 900 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.