ITAB offentliggör vägledning avseende EBITDA för räkenskapsåret 2020 och lönsamhetsambitioner för kommande år samt meddelar sin avsikt att ta in kapital för att förstärka ITAB:s finansiella position

Publicerad10 jul 2020

För närvarande bedömer ITAB att EBITDA för räkenskapsåret som avslutas den 31 december 2020 förväntas uppgå till mellan 380 och 420 Mkr före engångskostnader som beräknas uppgå till cirka 100 Mkr, huvudsakligen avseende omstruktureringskostnader. De totala omstruktureringskostnaderna för transformationsplanen One ITAB beräknas uppgå till mellan 275 och 325 Mkr under räkenskapsåren 2020 – 2022. Exakt när omstruktureringskostnaderna uppstår är dock osäkert med tanke på nuvarande marknadssituation.

 

Vidare har ITABs styrelse beslutat att stärka företagets balansräkning genom att tillföra nytt kapital. Detta för att bidra till större finansiell flexibilitet samt för att finansiera transformationsplanen One ITAB. Styrelsen anser att kapitaltillskott kommer ge ITAB en mer balanserad skuldsättningsgrad. Kapitalanskaffningen kommer användas för att både minska den nuvarande bankskulden och finansiera One ITAB-transformationen som ger ITAB förutsättningar att uppnå sitt mål att bli den ledande leverantören av detaljhandelslösningar, som beskrivs i One ITAB-strategin.
 

”Vi är glada att kunna delge denna nyhet då refinansieringen är en mycket viktig del i vår transformation mot en starkare marknadsposition och en mer kapitaleffektiv affärsmodell. Vår ambition är att One ITAB transformationen ska vara helt implementerad i mitten av 2022 med en stegvis årlig förbättring av EBITDA med cirka 270 till 330 Mkr, samt frigöra kapital om 400 till 500 Mkr under samma period”, säger Andréas Elgaard, VD och Koncernchef för ITAB Group.

 

ITAB kommer att tillhandahålla ytterligare information om kapitalanskaffningen när den är tillgänglig och rapportera om eventuella förändringar i EBITDA som bedöms nödvändiga.
 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13.00 den 10 juli 2020.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka  3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.