ITAB levererar en testinstallation av självutcheckningssystemet EasyFlow till en stor dagligvarukedja i USA

Publicerad27 apr 2016

ITAB Shop Concept AB, Europas ledande tillverkare och leverantör av kassadiskar levererar en testinstallation av det helautomatiska självutcheckningssystemet EasyFlow till en stor dagligvarukedja i USA. Leveransen sker i samarbete med Toshiba.

Testet gäller installation av två EasyFlow i butik. Leveransen är av betydelse för ITAB då det är den första installationen av självutcheckningssystem på den amerikanska marknaden.

EasyFlow är en del av ITABs självutcheckningskoncept vilket syftar till att öka effektiviteten genom att skapa snabba och flexibla alternativ för utcheckning, frigöra personal, möjliggöra en ökad servicegrad och höja säkerheten i butik. EasyFlow är ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt helautomatiskt självutcheckningssystem som ger stora besparingar för detaljhandeln. Systemet har den unika funktionen att identifiera varor utan streckkod. För mer information se www.itab.se.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 11.50.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 850 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.