ITAB lanserar Onred – en teknikplattform som länkar ihop och förbättrar butiksupplevelser

Publicerad21 feb 2023

ITAB-koncernen (”ITAB”) fortsätter att stärka detaljhandlarnas konkurrenskraft med lanseringen av Onred, en sammanhållen mjukvaruplattform som kopplar samman ITABs portfölj av digitala och fysiska lösningar, från självbetjäningsdiskar och Click & Collect-skåp till automatiserade grindar och visuell övervakning. Genom en integrerad plattform som gör det möjligt att skapa flera olika kundupplevelser samtidigt kan detaljhandlare samla och analysera data från alla olika kontaktpunkter, använda AI-modellering för att bygga personliga erbjudanden i butik för sina kunder och få ett samlat upplägg för drift och underhåll.

De unika multidimensionella insikterna från datainsamlingen i ITABs Onred är nyckeln som eliminerar hinder för samordning och öppnar upp möjligheter att effektivisera konsumenternas upplevelse av varumärket och att erbjuda dem mer riktade, anpassade och interaktiva butiksupplevelser och rekommendationer. Genom att välja de optimala produkterna för varje enskild konsument ökar storleken på detaljhandlarens genomsnittliga varukorgar och konverteringsgraden för merförsäljning förbättras.

Onred-plattformen möjliggör också ökad effektivitet och lägre kostnader för detaljhandeln på såväl kort som medellång och lång sikt. Detta ökar avkastningen på investeringen samtidigt som det stödjer detaljhandlarnas strategiska tillväxt. Utöver dessa fördelar innehåller Onred en samlad integrationsplattform och ett gemensamt system för drift och underhåll för alla kontaktpunkter, vilket underlättar för snabba och proaktiva åtgärder vid behov.

”Vi är mycket nöjda över de resultat vi har uppnått i våra hittills genomförda kundprojekt, där våra olika lösningar drivs, länkas och underhålls av Onred, vilket skapar en helhetsplattform som ständigt förbättrar kundernas och de butiksanställdas upplevelser, och överbryggar klyftan mellan konsumentresan digitalt respektive i butik”, säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef för ITAB-koncernen.

”I en tid då konsumenter efterfrågar bättre butiksupplevelser och kostnaderna stiger hjälper Onred detaljhandlare att skilja sig från sina konkurrenter genom att strategiskt utnyttja kraften i datan för att förändra hur fysiska butiker drivs”, tillägger Andréas Elgaard.

ITAB kommer att visa upp Onred och fördelarna med plattformen på världens ledande detaljhandelsmässa EuroShop i Düsseldorf den 26 februari-1 mars 2023 (Hall 10 Monter 42).

 

Jönköping den 21 februari 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2023 kl. 13:00 CET.

  

Filer
file-icon230221 ITAB PR Onred Plattform Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.