ITAB ingår partnerskap med Theory+Practice kring deras integrerade AI-analysmotor

Publicerad16 feb 2023

Som en viktig del av den strategiska inriktningen fortsätter ITAB-koncernen (”ITAB”) att utveckla sitt ekosystem av partners som kompletterar koncernens portfölj av innovativa lösningar för att stödja sina kunder att skapa differentierande upplevelser och minska operativa kostnader i butik. ITAB stärker nu detta nätverk av partners och ingår ett långsiktigt partnerskap med Theory+Practice i syfte att skapa mervärde för detaljhandlare genom banbrytande dataanalys och artificiell intelligens (AI). Partnerskapet med Theory+Practice kommer att hjälpa till att utnyttja den fulla kraften av integrerad AI i ITABs digitala lösningar och ge kunderna möjlighet att fatta datastyrda beslut för att stärka och fördjupa relationerna med deras konsumenter, vilket i slutändan bidrar till ökad försäljning och förbättrad konverteringsgrad i butik.

Theory+Practice är en pionjär i att tillhandahålla dataanalys i realtid för detaljhandlare, vilket ger dem möjlighet att fatta välgrundade strategiska beslut samt att identifiera möjligheter att skapa högst personliga upplevelser under hela kundresan såväl före som under och efter besök i butik. Theory+Practices Retail AI System underlättar för många positiva resultateffekter såsom att möjliggöra för detaljhandlare att: förstå, förutsäga och anpassa kundupplevelsen genom hela kundresan; kunna sätta de bästa priserna, kampanjerna och rabatterna dynamiskt; samt att förutsäga efterfrågan i försörjningskedjan med stor noggrannhet i syfte att minimera svinn och intäktsförluster på grund av lagerbrister.

”För att förbli relevanta för sina kunder måste detaljhandlarna överbrygga klyftan mellan online- och den fysiska butiksvärlden. Att förutsäga konsumenternas beteenden har varit en del av detaljhandelns online-erbjudanden i många år. Tillsammans med Theory+Practice ser vi nu möjligheter att förbättra kundresan i butik med realtidsdataanalys i syfte att erbjuda olika konkreta handlingsalternativ för konsumenter som ett avgörande nästa steg för att differentiera butiksupplevelsen. Partnerskapet med Theory+Practice och deras innovativa AI-lösningar kommer att hjälpa ITAB och detaljhandlare att svara på viktiga affärsfrågor, identifiera verkliga kundpreferenser och förutsäga marknadsförändringar som kan integreras i ITABs olika tekniska och digitala lösningar”, säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef för ITAB-koncernen.

”Theory+Practices Retail AI System, med sin unika blandning av beteendeekonomi, dataanalys och banbrytande AI, har hjälpt företag inom ett brett spektrum av branscher att uppnå högre marginaler, snabbare beslutsfattande, mycket exakta efterfrågeprognoser, ökad kundförståelse och utvecklingen av relevanta och effektfulla marknadsföringsmöjligheter. Tillsammans med ITAB kan vi nu integrera dessa AI-strategier och -insikter i några av världens ledande detaljhandelslösningar och -tjänster i syfte att bidra till ökad lojalitet, minskat svinn, förbättrad konverteringsgrad för merförsäljning och ökad storlek på den genomsnittliga varukorgen för detaljhandlarna”, säger Rogayeh Tabrizi, Ph.D., Grundare & VD för Theory+Practice.

ITAB kommer att visa upp detta nya partnerskap och samarbetet med Theory+Practice kring kundlös­ningar på världens ledande detaljhandelsmässa EuroShop i Düsseldorf den 26 februari-1 mars 2023 (Hall 10 Monter 42).

 

Jönköping den 16 februari 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 14:00 CET.

  

Filer
file-icon230216 ITAB PR Partnerskap - Theory+Practice Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.