ITAB har tecknat avtal om leverans av digitala system

Publicerad14 feb 2018

ITAB har genom dotterbolaget tecknat avtal avseende leverans av digitala system till Consum i Spanien. Avtalet löper på 2 år och omfattar ca 500 butiker med ett beräknat värde på 60 Mkr. Installationer kommer göras i butikernas fisk- och köttavdelning och ger en förbättrad konsumentupplevelse då kunden kan fortsätta handla utan att vänta i kö. Systemet utgör en plattform med flera framtida funktioner för riktad kommunikation till konsument i butik. Consum är en av Spaniens fem största dagligvarukedjor och har ca 700 butiker.

För ITAB är avtalet av strategisk betydelse då det är den största installationen hittills inom den digitala satsningen för förbättrad konsumentupplevelse. Det är också ett viktigt steg i satsningen på cross-selling av ITABs produktportfölj i Sydeuropa. ITAB ser fram emot ett samarbete med Consum och deras utveckling för förbättrad konsumentupplevelse. Avtalet ger möjligheter till fortsatta affärer de kommande åren.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14.00 den 14 februari 2018.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.