ITAB har ingått ett treårigt avtal med Co-operative Group i Storbritannien om leverans av butiksinredning

Publicerad9 feb 2016

ITAB, en av Europas största leverantörer av butiksinredning, har genom dotterbolag tecknat avtal med Co-operative Group i Storbritannien med ett beräknat värde om 300 Mkr över en treårsperiod. ITAB kommer att leverera butiksinredning till kedjans butiker på den brittiska marknaden. Avtalet omfattar också installation och projektledning.

Co-operative Group driver över 3 500 butiker och är en av de marknadsledande dagligvarukedjorna på den brittiska marknaden, och är inriktade på hållbara och närproducerade produkter.

ITAB ser fram emot att samarbeta med Co-operative Group i deras ambitiösa tillväxtplaner och utveckling för att förbättra kundupplevelsen. Avtalets längd innebär en god plattform och stabilitet för både kunden och ITAB för de kommande åren.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 9 februari 2016 kl. 15.15.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 850 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.