ITAB har ingått avtal med DollarStore i Sverige om leverans av butikskoncept

Publicerad7 maj 2018

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av butikskoncept, har tecknat avtal med DollarStore i Sverige med ett beräknat värde om 100 Mkr per år. ITAB kommer att leverera butiksinredning, belysning, kassadiskar och entrésystem. Avtalet omfattar också installation och projektledning.

DollarStore är en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor med 70 butiker i Sverige och ökar nu etableringstakten till att omfatta ca 30 butiker per år.

ITAB ser fram emot att samarbeta med DollarStore i deras ambitiösa tillväxtplaner och avtalet är i linje med den satsning som ITAB gör på cross-selling till både nya och befintliga kunder.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.45 den 7 maj 2018.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 500 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.