ITAB förvärvar strategisk ägarpost i aktör inom digital butiksupplevelse

Publicerad18 jul 2019

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av butikskoncept, har förvärvat en andel om 30% i Ombori Apps AB till en köpeskilling om 15 mSEK.

ITAB har de senaste åren anpassat strategin och produktportföljen för en interaktiv digital butiksupplevelse. Konsumenternas krav på en upplevelse i butiken som är smidig och engagerande fortsätter att öka på alla marknader. Ombori har utvecklat en stark plattform vilken ger spännande möjligheter till interaktion mellan en digital butik och konsumenten. Dessutom kan plattformen snabbt anpassa för olika applikationer i butiken. Med Ombori som långsiktig strategisk samarbetspartner kan ITAB i kombination med övriga produkter och tjänster fortsätta designa och leverera unika butiker med unika kundupplevelser. Under 2018 omsatte Ombori Apps AB cirka 7 mSEK.

”Med Omboris tekniska plattform och ITABs djupa kunnande inom butiksdesign samt globala kontakter inom retail skapar vi förutsättningar att skala upp verksamheten. Vi värdesätter även ITABs entreprenöriella fokus på konsumentupplevelsen” säger Andreas Hassellöf VD för Ombori Apps.

”Förvärvet är ytterligare ett led i vår strategi att med hjälp av digitala lösningar erbjuda våra kunder framtidens butiksupplevelser, vi är övertygade om att samarbetet med Ombori stärker vår förmåga att leverera på den strategin” säger Ulf Rostedt, VD för ITAB Shop Concept AB.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 18 juli 2019.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.