ITAB förvärvar Ceflas affärsenhet för retaillösningar och stärker marknadspositionen i södra Europa

Publicerad8 okt 2020

ITAB Shop Concept AB:s (publ) italienska dotterbolag ITAB La Fortezza s.p.a. (”ITAB”) har den 8:e oktober 2020 ingått avtal med Cefla soc. coop. (”Cefla”) om att förvärva 81% av Ceflas affärsenhet för retaillösningar. Affärsenheten kommer att knoppas av Ceflas existerande struktur och överföras till ett nybildat italienskt aktiebolag. ITAB äger rätt att förvärva Ceflas minoritetspost i nämnda bolag efter 3 år från det att transaktionen genomförts.

Cefla är en italiensk koncern med huvudkontor i Imola och består av flera affärsenheter. Ceflas affärsenhet för retaillösningar erbjuder främst inrednings- och checkoutlösningar till sina kunder, huvudsakligen inom dagligvaruhandeln i södra Europa. Cefla har tagit ett strategiskt beslut att upphöra med sin verksamhet inom retaillösningar för att fokusera på sin kärnverksamhet.

Genom förvärvet och samarbetet med Cefla stärker ITAB sin marknadsposition i södra Europa och skapar möjligheter att erbjuda ITABs lösningar till en bredare kundkrets. Den positiva EBITDA-effekten för ITAB 2021 uppskattas till minst 30 MSEK och transaktionen kommer att skapa möjligheter för ytterligare synergieffekter de kommande åren.

”Cefla har en stark position i södra Europa och vi ser deras kompetens och långa tradition inom dagligvaruhandeln som strategiskt viktig för ITAB då det förstärker vår marknadsnärvaro i södra Europa. Vi välkomnar Ceflas medarbetare och samarbetet under de kommande åren. Tillsammans kommer vi utvidga erbjudandet till Ceflas befintliga kunder genom att erbjuda ITABs lösningar inom kassadiskar, självutcheckning, grindar, belysning, butiksinredning samt interaktiva produkter för att skapa enkla, effektiva och inspirerande konsumentupplevelser.” Andréas Elgaard, VD och Koncernchef för ITAB.

”Vi ser fram emot samarbetet med ITAB-koncernen som är Europas ledande leverantör av helhetskoncept till retail då vi är övertygade att det innebär en förbättring för våra kunder och medarbetare. Det är glädjande att skapa detta samarbete och kunna erbjuda en bättre portfölj av lösningar till våra kunder och långsiktighet för våra medarbetare.” Gianmaria Balducci, Styrelseordförande för Cefla.

”Det är inspirerande att hälsa nya medarbetare och kunder välkomna till ITAB-familjen och vi är stolta över att Cefla valt ITAB som samarbetspartner och uttryckt tilltro till vår förmåga att erbjuda tydliga mervärden till Ceflas traditionella kunder. Med detta samarbete stärker vi vår position som Europas ledande partner för kunder inom dagligvaruhandeln.” Andréas Elgaard, VD och Koncernchef för ITAB.

Förvärvet har godkänts av båda bolagens styrelse samt från Ceflas bolagsstämma. Förvärvet är föremål för traditionella villkor och transaktionen förväntas slutföras i slutet av 2020.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:
ITAB Shop Concept AB 
Andréas Elgaard, President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
itab.com, itabgroup.com 
 

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka  3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.