ITAB avvecklar verksamheten i Ryssland

Publicerad9 mar 2022

ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB”) har beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina.

ITAB har en produktionsanläggning och försäljningskontor i Ryssland med totalt cirka 125 medarbetare. ITAB har idag ingen verksamhet i Ukraina. Avvecklingsprocessen påbörjas omgående och kommer att genomföras på ett kontrollerat sätt mot anställda, kunder och partners.

”Många inom ITAB har kollegor, familj eller vänner som berörs av den nuvarande situationen i Ukraina. ITAB tar avstånd från alla former av övergrepp och vi kan inte fortsätta vår verksamhet i Ryssland efter den ryska regimens invasion av Ukraina. Vi står bakom omvärldens sanktioner och riktar allt vårt fokus på att säkerställa välbefinnandet hos våra medarbetare då detta berör oss alla”, säger Andréas Elgaard, VD & koncernchef för ITAB.

ITABs beslut att avveckla verksamheten i Ryssland kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på bolagets intäkter och resultat då den totala försäljningen i Ryssland uppgick till cirka 170 Mkr under 2021, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av ITABs totala årsomsättning. Avvecklingen kan komma att innebära vissa nedskrivningar.

 

Jönköping den 9 mars 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 mars 2022 kl. 13:00 CET.

  

Filer
file-icon220309 ITAB PR Avvecklar verksamheten i Ryssland Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.