Information kring ITABs självutcheckningssystem i Lerum

Publicerad1 mar 2016

ITAB, Europas ledande tillverkare och leverantör av kassadiskar, har sedan en tid tillbaka en installation av självutcheckningssystemet EasyFlow i en av Lidls butiker på den svenska marknaden. Utvärderingen summeras nu i samband med att Lidl bygger om butiken i Lerum.

– Vi summerar nu utvärderingen där vi konstaterat effektiviseringar och ökad kundservice med EasyFlow. Vi fortsätter att utveckla vår checkout arena med ITAB i syfte att leverera den bästa framtida totallösningen, säger Mr Marco Pasch, Head of technical procurement, Lidl koncernen.

ITAB har sedan lång tid tillbaka levererat kassadiskar till Schwarz-koncernen där Lidl ingår.

-Vi fortsätter flytta fram våra positioner i det redan långsiktiga samarbetet med Lidl säger Ulf Rostedt, CEO ITAB Shop Concept. De positiva utvärderingsresultaten har lett till att vi bearbetar en bredare kundbas än tidigare.

EasyFlow är en del av ITABs självutcheckningskoncept, vilket syftar till att öka effektiviten genom att skapa snabba och flexibla alternativ för utcheckning, frigöra personal, möjliggöra en ökad servicegrad och höja säkerheten i butik. EasyFlow är ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt helautomatiskt självutcheckningssystem som ger stora besparingar för detaljhandeln. Systemet har den unika funktionen att identifiera varor utan streckkod. För mer information se www.itab.se.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 1 mars 2016 kl. 10.30.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 850 anställda, och omsatte 5 193 Mkr 2015.