Förvärvs- och integrationskostnader i kvartal 4 2016

Publicerad23 dec 2016

I syfte att skapa framtida synergier har ITAB, som tidigare meddelats i delårsrapporten för perioden januari-september 2016, genomfört effektiviseringar och rationaliseringar i koncernen under kvartal 4 till följd av de förvärv som gjorts under året. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 10 MEUR och består av förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader inklusive planerad stängning av ITABs tillverkningsenhet i Belgien och sammanslagning av två produktionsenheter i Finland.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 10.45.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 600 anställda och en årsomsättningstakt på 6 500 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.