Första dag för handel efter uppdelning av aktier (split) 3:1 i ITAB Shop Concept AB

Publicerad26 maj 2016

Från och med idag den 26 maj 2016 handlas aktierna i ITAB Shop Concept AB (publ) efter uppdelning (så kallad split) 3:1.

Vid årsstämman den 11 maj 2016 beslutades att genomföra en uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) 3:1, innebärandes att varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier av samma slag.

Avstämningsdag för aktieuppdelningen är den 27 maj 2016. Aktier som erhålls genom aktieuppdelningen beräknas registreras på VP-konton den 30 maj 2016.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Efter genomförd uppdelning uppgår antalet aktier i ITAB till 101 719 230, varav 23 400 000 A-aktier och 78 319 230 B-aktier.

Ny ISIN-kod för ITAB:s B-aktie är SE0008375117.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 26 maj 2016 kl. 08.00.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda och omsatte 5 193 Mkr 2015.