Förändring av det totala antalet aktier och röster i ITAB Shop Concept AB

Publicerad30 jun 2016

I enlighet med lagen om handel med finansiella instrument 4 kap 9 § meddelar ITAB Shop Concept AB härmed att antalet B-aktier i bolaget har ökat med 1 897 800 st och antal A-aktier minskat med 1 233 600 st. Antalet röster har minskat med 10 438 200 st. Förändringen av antalet aktier beror på genomförda och hos Bolagsverket registrerade konverteringar av ITAB Shop Concepts konvertibler 2012/2016 samt omvandlingar av A-aktier till B-aktier begärda av aktieägare i enlighet med det omvandlingsförbehåll som infördes vid årsstämman 2016.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter förändringen till 102 383 430 st fördelade på 22 166 400 A-aktier och 80 217 030 B-aktier. Antalet röster uppgår efter ökningen till 301 881 030 st.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 kl. 12.00.

Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid Nasdaq Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 3 000 anställda och omsatte 5 193 Mkr 2015.