Förändring av antalet aktier och röster i ITAB Shop Concept AB (publ)

Publicerad31 maj 2024

ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB” eller ”bolaget”) meddelade idag en förändring av antalet aktier och röster i bolaget efter verkställande av årsstämmans beslut den 15 maj 2024 att dra in 3 079 659 egna stamaktier som återköpts inom ramen för ITABs återköpsprogram.

Antalet utestående aktier i ITAB uppgår per den 31 maj 2024 till 219 420 533 aktier, varav 215 020 533 stamaktier med en röst vardera samt 4 400 000 C-aktier med 1/10 röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 215 460 533 och det totala antalet röster i bolaget exklusive ITABs eget innehav om 4 400 000 C-aktier uppgår till 215 020 533.

 

Jönköping den 31 maj 2024

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

 

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 11:00 CEST.

 

Filer
file-icon240531 ITAB PR Förändrat antal aktier & röster Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.