DNB Bank inleder bevakning av ITAB Shop Concept och publicerar initieringsanalys

Publicerad25 apr 2023

ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB”) har ingått avtal avseende uppdragsanalys med DNB Bank. Initieringsanalysen har nu publicerats och kan laddas ner och läsas i sin helhet på DNB Banks webbplats och på itabgroup.com/sv/investerare/itab-aktien/analytiker.

Analysen är en så kallad uppdragsanalys där ITAB har tecknat ett avtal med DNB Bank för analystäckning. Avsikten är att öka ITABs synlighet på kapitalmarknaden och möjliggöra för såväl investerare som andra intressenter att bilda sig en bättre och mer initierad uppfattning om bolagets verksamhet. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Vänligen observera att de åsikter, uppskattningar eller prognoser som berör ITABs resultat och som ges av externa analytiker är endast deras och representerar inte ITAB eller dess lednings åsikter, prognoser eller framtidsbedöm­ningar. Även om ITAB ger denna hänvisning, eller sprider denna information, innebär det inte att bolaget stödjer, eller samtycker med, analytikernas information, slutsatser eller rekommendationer.

Jönköping den 25 april 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 14:30 CEST.

 

Filer
file-icon230425 ITAB PR DNB inleder bevakning av ITAB Sv
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,9 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.