Delårsrapport januari-mars 2020

Publicerad8 maj 2020
  • Intäkterna minskade med -12 % till 1 416 Mkr (1 603)
  • Rörelseresultatet uppgick till 41 Mkr (158)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27 Mkr (136)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 18 Mkr (102)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,19 kr (1,00)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126 Mkr (161)
  • Nettoskulden uppgick till 2 472 Mkr (2 758)
  • Nettoskulden exkl. leasing uppgick till 1 741 Mkr (2 056)

Under 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -12 Mkr (39) avseende engångsposter.

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Första kvartalet överskuggas av Covid-19 pandemin där fokus har varit att säkerställa våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet. Omfattande åtgärder i form av kostnadsjusteringar, varsel, permitteringar samt uppsägningar har vidtagits för att anpassa den operativa verksamheten till den minskade efterfrågan orsakat av pandemin (se sid. 5).
  • En ny gruppstruktur som ska stödja transformationen av ITAB med en utökad koncernledning har introducerats. Ny CFO och ny COO har utsetts.
Filer
file-iconRelease
view-icondownload-icon
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO Andréas Elgaard
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:    +46 73 232 16 35

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: +46 36 31 73 00
www.itab.com, www.itabgroup.com 

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem, digitala produkter och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 200 anställda och hade 2019 en årsomsättning på 6 064 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.