Återköp av aktier i ITAB under vecka 9 2024

Publicerad4 mar 2024

Under perioden 26 februari till 1 mars 2024 har ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB”) (LEI-kod: 2138001H6FCSZBP26351) återköpt sammanlagt 357 215 egna stamaktier (ISIN: SE0015962097) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierat i syfte att optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 50 Mkr som ITAB tillkännagav den 28 september 2023. Återköpsprogrammet löper från och med den 29 september 2023 och fram till 14 maj 2024 och genomförs i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade ”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpen är att optimera kapitalstrukturen och avsikten är att ITABs aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Stamaktier i ITAB har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig
volym (antal stamaktier)
Viktat genomsnittspris
per dag (SEK)
Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2024-02-26 60 815 17,5465 1 067 090,40
2024-02-27 70 220 18,0935 1 270 525,57
2024-02-28 67 996 18,5339 1 260 231,06
2024-02-29 77 652 19,2905 1 497 945,91
2024-03-01 80 532 19,9825 1 609 230,69

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux på uppdrag av ITAB. Efter ovanstående förvärv uppgår ITABs innehav av egna aktier per den 1 mars 2024 till 2 048 669 stamaktier och 4 400 000 aktier av serie C. Det totala antalet aktier, inklusive innehav av egna aktier, är 222 500 192, och antalet utestående aktier, exklusive innehav av egna aktier, är 216 051 523.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

Jönköping den 4 mars 2024

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2024 kl. 08:30 CET.

 

Filer
file-icon240304 ITAB PR Aktieåterköp vecka 9 Sv
view-icondownload-icon
file-icon240304 ITAB Buyback Appendix En Week 9
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,2 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.