Återköp av aktier i ITAB under vecka 46 2023

Publicerad20 nov 2023

Under perioden 13 till 17 november 2023 har ITAB Shop Concept AB (publ) (”ITAB”) (LEI-kod: 2138001H6FCSZBP26351) återköpt sammanlagt 26 749 egna stamaktier (ISIN: SE0015962097) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierat i syfte att optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 50 Mkr som ITAB tillkännagav den 28 september 2023. Återköpsprogrammet löper från och med den 29 september 2023 och fram till 14 maj 2024 och genomförs i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade ”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpen är att optimera kapitalstrukturen och avsikten är att ITABs aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Stamaktier i ITAB har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig
volym (antal stamaktier)

Viktat genomsnittspris
per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

2023-11-13

4 240 9,6609 40 962,22

2023-11-14

3 750 9,7880 36 705,00

2023-11-15

4 222 9,7540 41 181,39

2023-11-16

6 622 9,6969 64 212,87
2023-11-17 7 915 9,7948 77 525,84

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux på uppdrag av ITAB. Efter ovanstående förvärv uppgår ITABs innehav av egna aktier per den 17 november 2023 till 274 056 stamaktier och 4 400 000 aktier av serie C. Det totala antalet aktier, inklusive innehav av egna aktier, är 222 500 192, och antalet utestående aktier, exklusive innehav av egna aktier, är 217 826 136.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

Jönköping den 20 november 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2023 kl. 08:30 CET.

 

Filer
file-icon231120 ITAB PR Aktieåterköp vecka 46 Sv
view-icondownload-icon
file-icon231120 ITAB Buyback Appendix En Week 46
view-icondownload-icon
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,3 miljarder SEK per år och har cirka 2 700 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.