Aktieägare

Namn

Antal AK B Innehav Röster
AETERNUM CAPITAL AS 54 304 496 24,90 % 24,90 %
POMONA-GRUPPEN, AB 37 945 397 17,40 % 17,40 %
PETTER FÄGERSTEN MED FAMILJ 24 718 162 11,33 % 11,33 %
ANNA BENJAMIN MED FAMILJ 14 206 593 6,51 % 6,51 %
SVOLDER AB 11 997 551 5,50 % 5,50 %
STIG-OLOF SIMONSSON MED BOLAG 10 392 410 4,76 % 4,76 %
ÖHMAN FONDER 6 037 783 2,77 % 2,77 %
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 4 572 423 2,10 % 2,10 %
PERSSON, KENNERT 3 482 200 1,60 % 1,60 %
TREDJE AP-FONDEN 3 000 000 1,38 % 1,38%
       

Summa de 10 största ägarna

170 657 015

78,25 %

78,25 %

Summa övriga ägare

47 443 117

21,75 %

21,75 %

Totalt

218 100 192

100,00 %

100,00 %

 

Källa: Euroclear per 2021-03-31.