Aktieägare

Namn

Antal AK A Antal AK B Total
Innehav Röster

Petter Fägersten med familj

15 686 400

1 966 374

17 652 774

17,24 %

52,61 %

Pomonagruppen AB

6 480 000

24 067 264

30 547 264

29,84 %

29,44 %

Anna Benjamin med familj

0

10 870 620

10 870 620

10,62 %

3,60 %

Svolder aktiebolag

0

5 836 601

5 836 601

5,70 %

1,93 %

Stig-Olof Simonsson med bolag

0

5 050 338

5 050 338

4,93 %

1,67 %

Kennert Persson

0 3 782 200 3 782 200 3,69 % 1,25 %

Öhman fonder

0 2 732 392 2 732 392 2,67%  0,91 %

Avanza Pension

0

1 932 892

1 932 892

1,89 %

0,64 %

Tredje AP-fonden

0

1 305 645

1 305 645

1,28 %

0,43 %

Christer Persson med familj

0

1 067 875

1 067 875

1,02 %

0,35 %

Övriga

0

21 604 829

21 604 829

21,10 %

7,17 %

Totalt

22 166 400

80 217 030

102 383 430

100,00 %

100,00 %

 Källa: Euroclear per 19-12-31.