Petter Fägersten

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1982

Utbildning: Ekonomi, Jönköping International Business School.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Inev AB, XANO Industri AB, Idyllum AB, Skanditape AB, Övre kullen AB, m.fl.

Arbetslivserfarenhet: VD och Marknadschef för ITAB Shop Concept Jönköping AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: 24 720 262 aktier (via Övre Kullen och med familj).