Madeleine Persson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1969

Utbildning: Master of Business Administration (MBA), Lund Universitet
Business Advisor, Board Advisor och Executive Coach för bland andra RNA Resources Group Limited (Landmark), Centrepoint och eEquity.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Aim Apparel AB.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom H&M Group.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: