Styrelseledamot

Fredrik Rapp

(född 1972)


Styrelseledamot sedan:
2013. (Styrelseordförande 2015-2018)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomonagruppen, VD Talk Telecom AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i XANO Industri AB, Borgstena Group AB, Binar AB, Eesti Höövelliist AS, Serica Consulting AB, Svenska Handbollförbundet m.fl.

Styrelseledamot i Ages Industri AB, PrimeKey Solutions AB, Segulah AB, Nordic Flow group AB m.fl.

Uppdrag ITABs styrelse: Ordförande i ersättningsutskott.

Aktieinnehav: Innehav via Pomonagruppen AB: 
37 945 397 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Kontrollerar via eget och närståendes innehav över tio procent av såväl aktier som röster i bolaget.