Fredrik Rapp

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom.

VD för Pomona-gruppen AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, XANO Industri AB, m.fl. Styrelseledamot i Ages Industri AB, Corem Property Group AB, Pomona-gruppen AB, AB Segulah, m.fl.

Arbetslivserfarenhet: VD för Talk Telecom AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: 37 945 397 aktier (via Pomona-gruppen och med familj).