Ersättning till styrelsen

I enlighet med årsstämmans beslut i maj 2023 kommer totalt 2 080 000 SEK att ställas till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. I enlighet med stämmans beslut kommer styrelsens ordförande att erhålla 520 000 SEK och övriga ledamöter 260 000 SEK per person.

Dessutom utgår arvode för utskottsarbete om totalt 325 000 SEK. Arvode för arbete i revisionsutskottet kommer att utgå med 125 000 SEK till utskottets ordförande och med 50 000 SEK per person till övriga utskottsledamöter. Arvode för arbete i ersättningsutskottet kommer att utgå med 40 000 SEK till utskottets ordförande och med 30 000 SEK per person till övriga utskottsledamöter.