Ulrika Bergmo Sköld

Chief Financial Officer

Anställd i koncernen: 2020
Född: 1967

Aktieinnehav: 103 480 aktier.