Roy French

Senior Vice President – MBU UK & Baltics

Anställd i koncernen: 2010
Född: 1965

Aktieinnehav: –